KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu:

Kitapiko Ltd. Şti. (“Kitapiko” ve/veya “Şirket”), müşterilerine ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile müşterilerin söz konusu Kanun uyarınca Kitapiko tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları:

Üye Ol” sekmesi ve Kitapiko internet sitesinden yapılan alışveriş kapsamında tarafınıza ait aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

 • Kimlik Bilgisi: Ad soyad, Kullanıcı Adı, TC Kimlik Numarası
 • İletişim Bilgisi: Telefon numarası, E-Posta Adresi, Fatura & Teslimat Adresleri
 • Müşteri İşlem Bilgisi: İşlem Bilgisi, Sipariş Bilgisi, Müşteri Yorumları, Fatura Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: IP Adresi, Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)
 • Finans Bilgisi: Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri
 • Diğer Bilgiler: Müşteri tarafından paylaşılabilecek diğer bilgiler, Hukuki İşlem Bilgileri (İhtarnameler, Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler)

Siz değerli müşterimizden e-ticaret faaliyetleri  kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri hesabının oluşturulması, siparişinizin size iletilebilmesi, Kitapiko ile kurmuş olduğunuz sözleşmenin ifası, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iş sürekliliğinin sağlanması, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirketin iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşterilere yönelik reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda müşterinin tercih ettiği iletişim kanalı üzerinden iletişime geçilmesi, müşterilere yönelik ve kişiye özel kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Kitapiko’a ait internet sitesinin işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, pazar araştırmaları, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi, Kitapiko’ın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi, Kitapiko ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi, müşteri deneyiminin artırılması için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası, Kitapiko’ın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

İnternet sitemizden yapmış olduğunuz alışverişe dair tarafınıza bilgilendirme yapılabilmesi, teslimat bilgileri ve faturanızın size ulaştırılabilmesi amacıyla iki farklı iletişim kanalınızı bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Böylelikle bu yollardan bir tanesi ile size ulaşamadığımızda diğer kanaldan ulaşabiliyor olacağız.

 1. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Siz değerli Müşterilerimizden toplanan kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlarla aramızda kurulan sözleşme kapsamında mevzuata uygun bir şekilde (ürünün teslimatı için) kargo şirketleri, (ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için) bankalar ve (Şirketin iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması için) iştiraklerimize, hissedarlarımıza ve (teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan hizmetler, gerektiğinde satış sonrası hizmetler için) tedarikçilerimize, iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarına, (kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve ilgili mevzuat gereği) yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilecektir.

Aynı amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak kişisel verileriniz açık rızanız ile Kanun’un 9. maddesi uyarınca yurtdışındaki iştiraklerimiz, hissedarlarımız ve iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, internet sitemizdeki üyelik formları, hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurabileceğiniz alanlar, talep ve başvurularınız, siparişleriniz, sözleşmeler, kampanyalar, adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar/talepler, internet sitesi içerisindeki iletişim formu, çağrı merkezimize yapılan aramalar, kullandığınız internet tarayıcısındaki tercihinize göre veriler, basılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, yetkili kurum/kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi amaçları ile kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayalı olarak,
 • Müşteri hesabının oluşturulması, Kitapiko ile kurmuş olduğunuz sözleşmenin ifası, sipariş ve satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetler ile satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması ve hizmetlerin sağlanması, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi amaçları ile sözleşmenin kurulması veya ifası hukuki sebebine dayalı olarak,
 • Talep ve şikayetlerinizin takibi ve değerlendirilmesi, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,
 • Hukuk işlerinin takibi, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, Şirketin iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi, Şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni’nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Buna göre; açık rızanızı vermeniz halinde müşterilere yönelik reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda müşterinin tercih ettiği iletişim kanalı üzerinden iletişime geçilmesi, müşterilere yönelik ve kişiye özel kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri deneyiminin artırılması için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası, Kitapiko ait internet sitesinin işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi, Kitapiko sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi amaçları da dahil olmak üzere Kitapiko ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Kitapiko sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında müşterinin vereceği onay doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Kitapiko hizmet aldığı üçüncü kişilerle tedarikçileri, iş ortakları, iştirakleri ve hissedarları ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen gerçek kişiler;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, ilgili kişi tarafından internet sitemizde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” linkinde yer alan “KVKK Başvuru Formu”nda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletilebilecektir. Belirtilen yöntemlerle iletilen başvurular Kitapiko tarafından en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.