KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Şirketimiz Kitapiko (“Kitapiko” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Kitapiko tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızanıza başvurmaktadır.

Siz müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması amacıyla işlenmesi gereken kişisel verilerinizden bazıları; Kanun’da yer alan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması nedeniyle, ancak siz müşterilerimizin konu özelinde beyan edeceği açık rızanıza bağlı olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir.

Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni ’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Kitapiko internet sitesi üzerinden alınmakta olan kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, müşteri işlem ve diğer bilgiler); müşterilere yönelik reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda müşterinin tercih ettiği iletişim kanalı üzerinden iletişime geçilmesi, müşterilere yönelik ve kişiye özel kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri deneyiminin artırılması için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası, Kitapiko ’a ait internet sitesinin işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi, Kitapiko ’ın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi amaçları da dahil olmak üzere Kitapiko ’ın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Kitapiko ’ın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında müşterinin vereceği onay doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Kitapiko ’ın tedarikçileri, iş ortakları, iştirakleri, hissedarları ile paylaşılabilecektir.

Bu bağlamda vermiş olduğunuz açık rızanızı aşağıdaki alandan geri alabilir veya yukarıda belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere rıza verebilirsiniz.